Köksrenovering i bostadsrätt

Om du bor i bostadsrätt och vill renovera köket rekommenderas att du börjar med att höra dig för med föreningens styrelse. Mindre ingrepp, som att byta köksskåp eller bänkskiva, kräver inget tillstånd från styrelsen, men alla ändringar som berör vatten, avlopp, värme eller ventilation kan vara reglerade i bostadsrättsföreningens stadgar. Vissa ingrepp kan också behöva anmälas till byggnadsnämnden i din kommun. Det är inte tillåtet att påbörja arbetet med en anmälningspliktig åtgärd förrän nämnden gett sitt godkännande. 

Exempel på större ingrepp är ingrepp i bärande konstruktioner, flytt av köket, eller andra väsentliga förändringar. Förutom att det rent juridiskt kan krävas ett godkännande från styrelsen är det ofta också en bra idé att konsultera ledamöterna, eftersom det är de som har kunskap om byggnaden och dess installationer. Enligt Bostadsrättslagen har du som innehavare av bostadsrätten ansvar för underhållet av lägenhetens inre, medan föreningen ansvarar för det yttre. Gränsen mellan dessa två är dock inte klart definierad, och lagen ger visst utrymme för olika tolkningar. Därför är det viktigt att kontrollera vad som står i föreningens stadgar. Föreningen kan dock inte neka dig att ändra de delar av bostaden som du har ansvar för.  

Dessutom kan ansvarsfördelningen mellan föreningen och medlemmarna variera, något som regleras i stadgarna. Vanligast är att du som innehavare till bostadsrätten är ansvarig för tät- och ytskikt, skåpsinredning och annan inredning. 

5 steg för en lyckad köksrenovering i bostadsrätt

 1. Ta kontakt med styrelsen i din bostadsrättsförening, för att ta reda på hur ansvarsfördelningen ser ut. Se också till att få ett skriftligt godkännande av de åtgärder du planerar.
 2. Se till att du har de försäkringar som krävs. Har du inget bostadsrättstillägg i din hemförsäkring bör du skaffa detta.
 3. Gör anmälan till kommunen, om arbetet är av sådan art att detta krävs.
 4. Gör en budget. Tänk på att rotavdraget är på maximalt 50 000 kronor per person, och endast gäller arbetskostnaden.
 5. Börja planera i god tid hur du vill att ditt nya kök ska se ut. Några saker att särskilt tänka på är:
  • Kökets arbetsförhållanden och belysning.
  • Förvaringen i köket. Många tar till i underkant när de beräknar hur många skåp och lådor de behöver.
  • Antalet eluttag. Hur många apparater vill ni kunna använda, och var kommer ni att stå när ni använder dem?
  • Fukt och vatten ställer till allt fler skador i kök. Har ni tillräckligt fuktskydd? Än så länge finns inga krav på tätskikt på samma sätt som i våtutrymmen.
 6. Anlita hantverkare med rätt kompetens, och kolla upp deras referenser.

Tänk också på att informera dina grannar om att köket kommer att renoveras. På detta sätt minskar du risken att de upplever arbetet som störande. Om arbetet med köksrenoveringen innebär att vattnet måste stängas av har du ett ansvar för att informera berörda grannar senast två dagar före avstängningen.